Siirry pääsisältöön

Mielipide

Turun Opettajien Ammattiyhditys tiedottaa ja ehdokas Koskinen on samaa mieltä seuraavasta:OAJ:n kuntavaalitavoitteet Turussa 2012

OAJ Turku edustaa lähes kaikkia turkulaisia opettajia. Toimimme opettajina varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella, lukiossa ja korkeakoulussa sekä yliopistossa.
OAJ:n valtakunnalliset kuntavaalitavoitteet löytyvät järjestön kotisivuilta osoitteesta www.oaj.fi. Tähän tiedotteeseen on kerätty OAJ Turun tärkeiksi katsomat kunnalliset tavoitteet. OAJ:n päätavoitteet ovat seuraavat:

1.     Koulutuksen tasa-arvo ja palvelujen saatavuus turvataan joka puolella Suomea
2.     Palvelun laadun osatekijät kuntoon
3.     Kunta kilpailukykyiseksi työnantajaksi
4.     Kuntien kannattaa investoida koulutukseen, koska se maksaa itsensä aina takaisin.

Turussa tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:

Varhaiskasvatus
Laadukkaiden, pedagogisten varhaiskasvatuspalvelujen tulee olla kaikkien alle kouluikäisten, myös kotihoidossa olevien lasten ulottuvilla.
Pätevien lastentarhanopettajien saatavuus pitää turvata kannustavalla palkkauksella, pysyvillä työsuhteilla sekä terveellisillä ja turvallisilla työolosuhteilla.

Perusopetus
Perusopetuksen pysyvä ryhmäkoko ei missään olosuhteissa saa ylittää 1.–2. luokilla 18 oppilaan ja muilla luokilla 20 oppilaan enimmäismäärää.
Yhdysluokilla ja työturvallisuuden kannalta vaarallisessa opetuksessa ryhmän koko ei saa ylittää 16 oppilasta.
Turun on lisäksi varattava tukiopetukseen ja erityisopetukseen riittävästi resursseja.

Lukiokoulutus
Lukiokoulutuksen ja oppilaitosverkon kehittäminen ei saa perustua pääasiallisesti taloudellisiin lähtökohtiin. Tärkeänä arvona tulee olla opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Siksi uusia jättikampuksia suunniteltaessa on aina ensin laadittava pedagoginen arvio ja sosiaalisten vaikutusten arviointi.

Ammatillinen koulutus
Ammatillisessa opetuksessa opiskelijat tarvitsevat ammattitaitoisen opettajan ohjausta, opetusta ja kasvun tukemista koko kolmivuotisen opiskelun ajan. 
Turun pitää lisätä lähiopetuksen määrää ammatillisessa nuorisoasteen koulutuksessa 28 tunnista 30 tuntiin viikossa (OAJ:n tavoite on 32 h/ov).

Aikuiskoulutus
Aikuiskoulutuspalveluja on kehitettävä monipuolisena ja joustavana tienä lisätä alueen yritysten ja työelämän osaamista sekä kilpailukykyä.
Aikuiskoulutuksella vastataan yhteiskuntatakuun /koulutustakuun tuomiin haasteisiin.

Lisäksi Kaupungin päätöksen teossa pitää kohdella kaikkia tasapuolisesti. Myös ruotsinkielisellä kasvatus- ja opetusalan henkilöstöllä on oltava mahdollisuus vaikuttaa omia asioita koskeviin päätöksiin, mm. oppilaiden oikeuteen lähikouluun ja koulukuljetuksiin.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Liikettä nivusiin

Liikunnan lisääminen arkeen on asia, josta ei voi liikaa puhua aikana, jolloin lapset ja aikuiset liikkuvat arjessa yhä vähemmän. Urheiluseuroissa liikkuminen ohjatun liikunnan parissa on kasvamaan päin, mutta drop out-ikä on alenemassa ja vallalla on istumisen kulttuuri. Istumme yli puolet valveillaoloajasta. 
Vähäisen liikkeen vaikutukset kansanterveyteen ovat huomattavat. Terveytemme vaatii liikkeen lisäämistä ja toimenpiteitä istumisen vähentämiseksi olisi saatava aikaan kaikilla tasoilla. 
Toimintakulttuurien muutokset ovat monesti hitaita, mutta mahdollisia ja vaativat toteutuakseen päätöksiä ja tahtotilaa asian korjaamiseksi. 
Kouluissa on kautta aikojen istuttu lähes paikoillaan kaikki oppitunnit välituntien tauottaessa hetkellisesti istumista. 
Omassa luokassani aamut aloitetaan reippaalla hyvän huomenen toivotuksella seisoen. Ja kun yleensä opettaja pyytää lapsia istumaan, meillä todetaan, että saa jäädä myös seisomaan. Moni haluaa jäädä.
Luokassani on jo useamman vuoden aj…

Kirjastopalveluista ja lukemisesta

Minusta on ilmeisesti tullut jankuttaja. Jaksan toistaa lukemisesta kysymistä ja keskustella lukemisesta loputtomiin.

Vanhempaintapaamisestani ei pääse huoltaja pois ellei ole kattavasti määritellyt lapsen lukemista kotona ja myöskin sovittu toimenpiteistä, miten lukemista voidaan tarvittaessa tehostaa. Jankutus kannattaa, sillä sujuva lukeminen on ensiarvoisen tärkeä taito ei vain koulussa, vaan koko elämässä pärjäämisen kannalta.

Lukemaan oppii vain lukemalla ja sujuva lukeminen saavutetaan lukemalla paljon. Asia, josta kannattaa jankuttaa, sillä olen omin silmin nähnyt vuosien varrella, mitkä ovat lukevan lapsen vahvuudet. Lapsen kannustaminen lukemaan on satsaus hänen tulevaisuuteen. Kirjaimellisesti.


Ensiarvoisen tärkeää on, että lapsella on pääsy kirjastoon kirjojen ja lukemisen mahdollistavan aineiston äärelle. Kunnan tulee tarjota kirjastopalvelut helposti saatavasti lähikirjastoina ja kirjaston käytön tulee pysyä maksuttomana. Siten mahdollistetaan kaikille lapsille mahdolli…

Viimeinen kampanjapäivä ja kiitos!

Upea aurinkoinen viimeinen kampanjapäivä sujui iloisissa tunnelmissa. Aamu alkoi esitteiden jaolla jatkuen ihmisten tapaamisilla K-Supermarket Hirvensalon edustalla. Hirvensalosta matka jatkui keskustaan, jokirantaan ja kaupungintalon pihalle, jossa oli Kokoomuksen lättykestit. Tiimiä oli myös Yliopistonkadun vaalimökillä sekä mainosten jaossa. Illalla vielä jaoimme viimeiset mainokset.

Paljon kohtaamisia, ihmisten kuulemista. Se on tässä kampanja-ajassa ollut parasta. Kuunteleminen.
Puheenjohtaja Petteri Orpo saapui vielä tsemppaamaan meitä keskustaan. Onnea on kun puolueella on hyvä puheenjohtaja. Petterille iso kiitos!


Ike kävi myös tervehtimässä.


Kuvassa tiimiäni, ihana Rita on upeasti huolehtinut päivystyksestä Yliopistonkadun vaalimökillä.

Kiitollisella mielellä kuluneesta keväästä ja kaikista hyvistä kohtaamisista ja ihmisistä, jotka ovat pyyteettömästi käyttäneet omaa vapaa-aikaansa tehden vaalityötäni. Koen olevani onnekas ja etuoikeutettu. Lupaan käyttää saamaani luottamus…