Siirry pääsisältöön

Oppilaan oikeudesta omaan lähikouluun

En voisi olla enempää eri mieltä!!

http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/225870-professori-erityisluokkia-perustettiin-mukavuussyista

Tässä professori Saloviidan ajatuksia erityisopetuksesta käsittelevässä artikkelissa on tuskin kohtaa, jossa jakaisin hänen näkemyksensä. Tällainen ajatusmaailma on jostain kaukaa galakseista, jotka eivät ole nykymaailman kanssa missään tekemisissä. Jo tekstin otsikossa mennään metsään, aivan kuin Saloviidan mukaan koulu olisi opettajia ja heidän hyvinvointiaan varten. Oi voi..

Saloviidan mallissa kaikki osallistuvat oman lähikoulunsa opetukseen vammastaan tai oppimisvaikeudestaan huolimatta. Kaunis ajatus kuitenkin vailla realismia. Tässä mallissa, joka Turussakin lisääntyy kuin sienet sateella, luokanopettajat tekevät työtä kaikenlaisten oppijoiden kanssa riittämättömin tukitoimin, koska tällaisten professorien mielestä se on kivaa ja tasa-arvoista. Mikäli se ei opettajaparasta ole kivaa, opettaja on laiska ja mukavuudenhaluinen tuon artikkelin mukaan.

Tavallisen luokan tilanne lähikoulussa: luokassa tupa täynnä lapsia, useita kansallisuuksia, valtaosaltaan vilkkaita niinkuin nykylapset usein ovat omine luonteenpiirteineen, iloineen ja suruineen.  Luokan opettaja on saanut koulutuksensa ihan näiden tavallisten lapsien opettamiseen. Luokassa on tehostettua tukea saavia lapsia ja opettaja pyrkii opettamaan heitä kunkin oman suunnitelman mukaisesti. Apuna saattaa olla ajoittain työllistetty työtön kouluavustaja kuukauden tai kaksi, riippuen hänen työsopimuksesta. Koulutettu koulunkäyntiavustaja luokalla on harvinaisuus. Tällainen koulutettu ammatti-ihminen saatetaan saada luokkaan, jos luokassa on tarpeeksi monta tehostetun tuen lasta. Tämä on kuitenkin erittäin harvinaista, vaikka tämän pitäisi olla itsestään selvää silloin kun lapsia siirretään tehostettuun tukeen.
Saloviitaa ei artikkelin mukaan koulunkäyntiavustajien väheneminen huoleta. Erittäin ikävää puhetta ns. ammatti-ihmiseltä! Mikään ei ole parempaa apua luokassa oppilaille kuin koulunkäyntiavustajan antama tuki yhdessä opettajan antaman opetuksen kanssa!

Koululla tulisi olla joustoa oppimisjärjestelyissä. Osa pärjää yleisopetuksessa mainiosti isossa ryhmässä joissain oppiaineissa, mutta toisissa kaivataan pienen ryhmän ja erityisopettajan tukea.   Tällaista luokkamuotoista pienryhmäopetuksen määrää tulisi kasvattaa kouluissa huomattavasti. Kunnalla pitäisi olla resurssia perustaa vaikka kesken lukukauden tällainen ryhmä kouluun, jos lasten oppiminen tätä vaatii.

Ajatellaanpa hetki tätä mallia ihan tavallisen oppilaan näkökulmasta. Oppilaan, jolla ei ole erityisiä  vaikeuksia, on kuitenkin tarpeita tulla huomioiduksi ja kannustetuksi. Lapsen tulee saada kokea olevansa erityinen, tärkeä juuri omana itsenään. Tällaisellekin lapselle pitäisi opettajan voida antaa oppilaan oman taitotasonsa mukaisesti eriyttävää opetusta ja tekemistä, eriyttää ylös- tai alaspäin,miten juuri hänelle olisi parasta. Saloviidan mallissa tällaisille lapsille opettajalla on aikaa sanoa aamulla huomenta. Ei ehkä mitään muuta. Saloviidan mielestä tämä on ilmeisesti reilua ja hienoa, ollaanhan kaikki siellä samassa luokassa oppimassa yhdessä.

Sitten sieltä kaukaa galakseista ihan käytäntöön. Erityisluokkia tarvitaan, aina on ollut ja tulee olemaan lapsia, joille ei tavallinen luokkamuotoinen opiskelu vain sovi. On oltava erilaisia luokkajärjestelyjä, joihin voidaan ohjata mikäli syystä tai toisesta oppilaan opiskelu ei etene tavallisessa luokassa tai muiden ihan tavallisten oppilaiden opiskelu häiriintyy kohtuuttomasti. Mikäli tällaiseen oppimisjärjestelyyn päädytään, kyseessä ei ole opettajan laiskuus! vaan laajoihin pedagiisiin selvityksiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön perustuva oppilaan parhaaksi ajateltu siirto ja tukitoimi.
Ihan tavallisiin kouluihin tarvitaan lisää koulutettuja koulunkäyntiavustajia ja erityisopettajia, joilla on mahdollisuus eriyttää oppilaita pienryhmissä oppiaineissa, joissa opiskelu isommassa ryhmässä ei suju. Jos edellämainitut resurssit ovat kunnossa, edistyy oppiminen omassa lähikoulussa.

Jokaisella oppilaalla on oikeus laadukkaaseen perusopetukseen. Tästä ei voida tinkiä, tämä on jokaisen lapsen perustuslaillinen oikeus. Nyt on se aika vuodesta, jolloin päätetään taas ensivuoden avustajien lukumääristä, erityisopetuksen resursseista ja luokkakoosta kouluissa. Toivon virkamiehille ja päättäjille ymmärrystä kohdentaa resurssit viisaasti!


Professorin toivotan tervetulleeksi tervemenneeksi kouluun, ihan vaikka sinne omaan lähikouluun. Oppilaiden arjen keskelle jalkautuminen olisi tarpeen, saataisiin hieman toisentyyppisiä juttuja, ihan sellaisia oikeasti todellisuuteen perustuvia.

 

 

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Liikettä nivusiin

Liikunnan lisääminen arkeen on asia, josta ei voi liikaa puhua aikana, jolloin lapset ja aikuiset liikkuvat arjessa yhä vähemmän. Urheiluseuroissa liikkuminen ohjatun liikunnan parissa on kasvamaan päin, mutta drop out-ikä on alenemassa ja vallalla on istumisen kulttuuri. Istumme yli puolet valveillaoloajasta. 
Vähäisen liikkeen vaikutukset kansanterveyteen ovat huomattavat. Terveytemme vaatii liikkeen lisäämistä ja toimenpiteitä istumisen vähentämiseksi olisi saatava aikaan kaikilla tasoilla. 
Toimintakulttuurien muutokset ovat monesti hitaita, mutta mahdollisia ja vaativat toteutuakseen päätöksiä ja tahtotilaa asian korjaamiseksi. 
Kouluissa on kautta aikojen istuttu lähes paikoillaan kaikki oppitunnit välituntien tauottaessa hetkellisesti istumista. 
Omassa luokassani aamut aloitetaan reippaalla hyvän huomenen toivotuksella seisoen. Ja kun yleensä opettaja pyytää lapsia istumaan, meillä todetaan, että saa jäädä myös seisomaan. Moni haluaa jäädä.
Luokassani on jo useamman vuoden aj…

Kirjastopalveluista ja lukemisesta

Minusta on ilmeisesti tullut jankuttaja. Jaksan toistaa lukemisesta kysymistä ja keskustella lukemisesta loputtomiin.

Vanhempaintapaamisestani ei pääse huoltaja pois ellei ole kattavasti määritellyt lapsen lukemista kotona ja myöskin sovittu toimenpiteistä, miten lukemista voidaan tarvittaessa tehostaa. Jankutus kannattaa, sillä sujuva lukeminen on ensiarvoisen tärkeä taito ei vain koulussa, vaan koko elämässä pärjäämisen kannalta.

Lukemaan oppii vain lukemalla ja sujuva lukeminen saavutetaan lukemalla paljon. Asia, josta kannattaa jankuttaa, sillä olen omin silmin nähnyt vuosien varrella, mitkä ovat lukevan lapsen vahvuudet. Lapsen kannustaminen lukemaan on satsaus hänen tulevaisuuteen. Kirjaimellisesti.


Ensiarvoisen tärkeää on, että lapsella on pääsy kirjastoon kirjojen ja lukemisen mahdollistavan aineiston äärelle. Kunnan tulee tarjota kirjastopalvelut helposti saatavasti lähikirjastoina ja kirjaston käytön tulee pysyä maksuttomana. Siten mahdollistetaan kaikille lapsille mahdolli…

Viimeinen kampanjapäivä ja kiitos!

Upea aurinkoinen viimeinen kampanjapäivä sujui iloisissa tunnelmissa. Aamu alkoi esitteiden jaolla jatkuen ihmisten tapaamisilla K-Supermarket Hirvensalon edustalla. Hirvensalosta matka jatkui keskustaan, jokirantaan ja kaupungintalon pihalle, jossa oli Kokoomuksen lättykestit. Tiimiä oli myös Yliopistonkadun vaalimökillä sekä mainosten jaossa. Illalla vielä jaoimme viimeiset mainokset.

Paljon kohtaamisia, ihmisten kuulemista. Se on tässä kampanja-ajassa ollut parasta. Kuunteleminen.
Puheenjohtaja Petteri Orpo saapui vielä tsemppaamaan meitä keskustaan. Onnea on kun puolueella on hyvä puheenjohtaja. Petterille iso kiitos!


Ike kävi myös tervehtimässä.


Kuvassa tiimiäni, ihana Rita on upeasti huolehtinut päivystyksestä Yliopistonkadun vaalimökillä.

Kiitollisella mielellä kuluneesta keväästä ja kaikista hyvistä kohtaamisista ja ihmisistä, jotka ovat pyyteettömästi käyttäneet omaa vapaa-aikaansa tehden vaalityötäni. Koen olevani onnekas ja etuoikeutettu. Lupaan käyttää saamaani luottamus…