Siirry pääsisältöön

Uskonnonopetuksen puolestaKansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen nykyisen uskonnon oppiaineen korvaamisesta kaikille yhteisellä uskontotiedon ja etiikan oppiaineella. Ennen kuin aloitteeseen voi ottaa kantaa, on tiedettävä ja ymmärrettävä, mitä uskonnonopetus nykyaikana on; sen historiaa, luonnetta ja merkitystä.

Perusopetuslaki 13§ ja lukiolaki 9§ lähtevät siitä ajatuksesta, että oppilaat koulussa saavat oman uskontonsa mukaista uskonnonopetusta. 1.8.2003 voimaan astuneen uskonnonvapauslain taustalla vaikuttaa ajatus positiivisesta uskonnonvapaudesta; uskonnonvapauteen kuuluu oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Uskonnonvapaus on siis perustuslain mukainen oikeus, johon sisältyy oikeus uskontokasvatukseen. Oikeus uskonnonopetukseen on kirjattu myös YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, EU:n perusoikeuskirjaan muutamia mainitakseni.

Oman uskonnonopetuksen tavoitteena on, että oppilas tuntee oman uskonnollisen taustansa, osaa kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus sekä pystyy toimimaan ja elämään eri kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa. Suomalainen uskonnonopetus vahvistaa uskonnon merkitystä osana meidän tapakulttuuria.

Uskonnonopetus on ollut vuodesta 2003 tunnustuksetonta, eli uskonnonopetus ei koulussa ole uskonnon harjoittamista. Uskonnonopetus on täysin eri asia kuin uskonnollisten seurakuntien ja yhteisöiden antama opetus. Nämä tulee pitää erillään ja myös muistaa niiden erot asiasta keskusteltaessa. Oman uskonnon opetus koulussa on pelkästään hyödyksi lapselle, enkä näe mitään syytä muuttaa asiaa muuksi. Edes kuntien rahapulassa, johon kansanedustaja Eloranta pohjaa esitystään.

Koulujen uskonnonopetus antaa tietoa ja valmiuksia kulttuurien väliseen keskusteluun ja ymmärtämiseen. Taito, joka päivä päivältä on kansainvälistyvässä maailmassa tärkeämpi. Paras tapa ehkäistä kaikenlaista uskonnollista kiihkoilua ja on tarjota asianmukaista ja kriittistä tietoa omasta ja muiden uskonnosta.

Kansainvälisyys ja oman identiteetin vahvistaminen ei tapahdu omasta identiteetistä luopumalla vaan siihen paremmin perehtymällä. Uskonnonopetus on kulttuuriperintökasvatusta parhaimmillaan; juhlapyhät, musiikki, taide ja arkkitehtuuri integroituna muuhun ympäristössämme olevaan takaa arvokkaan kulttuuriperintömme säilymisen. Kristillinen arvopohja on ollut tämän maan historiassa tärkeä rakennusaine, koko lainsäädäntömme tausta pohjaa niihin arvoihin ja ajatuksiin, mitä meille uskontotunneilla on opetettu ja opetetaan. Nykyinen oman uskonnon opetus on eri uskontokuntia ja myös uskonnottomia kunnioittavaa, uskontojen välistä dialogia edistävää ja mikä tärkeitä, ottaa huomioon myös lasten oikeudet. Tulevaisuuden Suomessa tarvitaan sekä uskontojen ja katsomusten tuntemusta että kykyä puhua uskonnoista. Toivon, että jatkossakin lähtökohtana on se, että kaikki halukkaat saavat osallistua uskonnonopetukseen. Se on olennainen osa kulttuuriperintömme jatkumoa kohti kansainvälistä Suomea.


Tämän pääsiäisikonin myötä toivotan sinulle hyvää Pääsiäistä!

 ikoni Leena Törmä 

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Liikettä nivusiin

Liikunnan lisääminen arkeen on asia, josta ei voi liikaa puhua aikana, jolloin lapset ja aikuiset liikkuvat arjessa yhä vähemmän. Urheiluseuroissa liikkuminen ohjatun liikunnan parissa on kasvamaan päin, mutta drop out-ikä on alenemassa ja vallalla on istumisen kulttuuri. Istumme yli puolet valveillaoloajasta. 
Vähäisen liikkeen vaikutukset kansanterveyteen ovat huomattavat. Terveytemme vaatii liikkeen lisäämistä ja toimenpiteitä istumisen vähentämiseksi olisi saatava aikaan kaikilla tasoilla. 
Toimintakulttuurien muutokset ovat monesti hitaita, mutta mahdollisia ja vaativat toteutuakseen päätöksiä ja tahtotilaa asian korjaamiseksi. 
Kouluissa on kautta aikojen istuttu lähes paikoillaan kaikki oppitunnit välituntien tauottaessa hetkellisesti istumista. 
Omassa luokassani aamut aloitetaan reippaalla hyvän huomenen toivotuksella seisoen. Ja kun yleensä opettaja pyytää lapsia istumaan, meillä todetaan, että saa jäädä myös seisomaan. Moni haluaa jäädä.
Luokassani on jo useamman vuoden aj…

Kirjastopalveluista ja lukemisesta

Minusta on ilmeisesti tullut jankuttaja. Jaksan toistaa lukemisesta kysymistä ja keskustella lukemisesta loputtomiin.

Vanhempaintapaamisestani ei pääse huoltaja pois ellei ole kattavasti määritellyt lapsen lukemista kotona ja myöskin sovittu toimenpiteistä, miten lukemista voidaan tarvittaessa tehostaa. Jankutus kannattaa, sillä sujuva lukeminen on ensiarvoisen tärkeä taito ei vain koulussa, vaan koko elämässä pärjäämisen kannalta.

Lukemaan oppii vain lukemalla ja sujuva lukeminen saavutetaan lukemalla paljon. Asia, josta kannattaa jankuttaa, sillä olen omin silmin nähnyt vuosien varrella, mitkä ovat lukevan lapsen vahvuudet. Lapsen kannustaminen lukemaan on satsaus hänen tulevaisuuteen. Kirjaimellisesti.


Ensiarvoisen tärkeää on, että lapsella on pääsy kirjastoon kirjojen ja lukemisen mahdollistavan aineiston äärelle. Kunnan tulee tarjota kirjastopalvelut helposti saatavasti lähikirjastoina ja kirjaston käytön tulee pysyä maksuttomana. Siten mahdollistetaan kaikille lapsille mahdolli…

Viimeinen kampanjapäivä ja kiitos!

Upea aurinkoinen viimeinen kampanjapäivä sujui iloisissa tunnelmissa. Aamu alkoi esitteiden jaolla jatkuen ihmisten tapaamisilla K-Supermarket Hirvensalon edustalla. Hirvensalosta matka jatkui keskustaan, jokirantaan ja kaupungintalon pihalle, jossa oli Kokoomuksen lättykestit. Tiimiä oli myös Yliopistonkadun vaalimökillä sekä mainosten jaossa. Illalla vielä jaoimme viimeiset mainokset.

Paljon kohtaamisia, ihmisten kuulemista. Se on tässä kampanja-ajassa ollut parasta. Kuunteleminen.
Puheenjohtaja Petteri Orpo saapui vielä tsemppaamaan meitä keskustaan. Onnea on kun puolueella on hyvä puheenjohtaja. Petterille iso kiitos!


Ike kävi myös tervehtimässä.


Kuvassa tiimiäni, ihana Rita on upeasti huolehtinut päivystyksestä Yliopistonkadun vaalimökillä.

Kiitollisella mielellä kuluneesta keväästä ja kaikista hyvistä kohtaamisista ja ihmisistä, jotka ovat pyyteettömästi käyttäneet omaa vapaa-aikaansa tehden vaalityötäni. Koen olevani onnekas ja etuoikeutettu. Lupaan käyttää saamaani luottamus…