Siirry pääsisältöön

Harrastamisen iloa

Onnea on, kun löytyy itselle mieluisa harrastus. Harrastamisen ilo rakentuu monesta palasesta; onnistumisista, taitojen kehittymisestä, osallisuudesta ja yhteenkuuluvuuden tunteesta. Kaikkea tätä ja paljon enemmän on tarjolla mielekkään harrastuksen parissa.

Lapsen kehitystä harrastaminen tukee moneltakin kantilta katsottuna sekä auttaa myös oman identiteetin löytymisessä ja muovautumisessa. Parhaimmillaan lapsena aloitetusta harrastuksesta alkaa elämänmittainen elämysmatka, jolla on tarjottavana vain hyvää tuleville vuosille. Saattaapa joku innostua kilpailutoiminnastakin hyvän harrastuksen parissa.

Harrastustoiminnan elementit säilyvät samoina vauvasta vaariin; hyvä mieli, sosiaalisiset kontaktit, kunnon ylläpito tuovat lisää laadukkaita elinvuosia. Säännöllisesti kokoontuva harrastusporukka saa lähtemään ulos kotoa muiden ihmisten pariin ja ylipäätään luo parempaa elämää kaikissa elämänvaiheissa.

Vastuu lapsen harrastuksen löytymisestä on kuitenkin vanhemmilla. Lapsi on ohjattava vanhempien toimesta harrastuksen pariin ja itse toiminta nykypävänä vaatii monesti sitoutumista koko perheeltä. Lapsi on ehkä kuskattava harrastukseen ja itse harrastutoiminta toimiakseen tehokkaasti vaatii myös useimmiten myös vanhempien panostusta. Vanhemmat osallistuvat varainhakintaan ja vapaaehtoistyöhön tuoden arvokkaan lisän harrastuksen kehittämistyöhön. Tästä voi seurata vanhemmillekin positiivisia asioita, seuraa, ystävyyssuhteita ja vertaistukea jakamaan lapsiperheen arkea. Joskus lapsen harrastus poikii vanhemmille saman aikaisesti oman harrasteryhmän.

Murrosiässä harrastamisen mielekkyys punnitaan uudelleen. Harrastaminen kysyy yhä enemmän nuoren omaa motivaatiota, motiivit ja kipinä kun on nuoren itse löydettävä uudelleen. Mitä pienemmästä harrastajasta on kyse, sitä enemmän on harrastettu vanhempien tarjoamista lähtökohdista ja heidän innostuksesta kumpuavista syistä. Murrosiässä taasen nuori hakee itse omaa paikkaansa. Liikunnassa puhutaan drop out-ilmiöstä. Ennen niin aktiivinen nuori saattaa lopettaa harrastamisen kokonaan. Harrastamisen myötä rakentunut yhteisö kaveripiireineen vaihtuu ja samalla katoaa myös turvallinen ympäristö, missä ollaan vapaa-aikaa vietetty. Tämä asettaa haasteita perheelle ja nuorelle. Missä nuori nyt viettää vapaa-aikaansa ja kenen kanssa? Vanhempia askarruttavia kysymyksiä, joihin harrastusten olisi vastattava toiminnan kehittämisellä ikätasolle sopivaksi ja erilaisiin tarpeisiin vastaavaksi, jotta nuori saataisiin pysymään toiminnassa mukana.

Näinä aikoina, jolloin kunnalla on jaettavana vain niukkuutta, korostuu vapaaehtoisiin aktiivisiin toimijoihin perustuva harrastustoiminta. Erilaiset seurat, yhdistykset, kansalaisopistot ja yksityiset palveluntuottajat ovat avainasemassa järjestämään erilaisiin tarpeisiin vastaavaa toimintaa eri elämänvaiheissa oleville ihmisille. Kunnan tehtävä on omalta osaltaan tukea tätä toimintaa. Turussa laadukkaat liikuntapaikat mahdollistavat lähes lajin kuin lajin harrastamisen vuodenajasta riippumatta. Tässä suhteessa meidän alue on selkeästi maan huippua ja tästä kannattaakin ottaa koppi.

Sijoitus harrastustoimintaan on kannattava sijoitus parempaan tulevaisuuteen.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Liikettä nivusiin

Liikunnan lisääminen arkeen on asia, josta ei voi liikaa puhua aikana, jolloin lapset ja aikuiset liikkuvat arjessa yhä vähemmän. Urheiluseuroissa liikkuminen ohjatun liikunnan parissa on kasvamaan päin, mutta drop out-ikä on alenemassa ja vallalla on istumisen kulttuuri. Istumme yli puolet valveillaoloajasta. 
Vähäisen liikkeen vaikutukset kansanterveyteen ovat huomattavat. Terveytemme vaatii liikkeen lisäämistä ja toimenpiteitä istumisen vähentämiseksi olisi saatava aikaan kaikilla tasoilla. 
Toimintakulttuurien muutokset ovat monesti hitaita, mutta mahdollisia ja vaativat toteutuakseen päätöksiä ja tahtotilaa asian korjaamiseksi. 
Kouluissa on kautta aikojen istuttu lähes paikoillaan kaikki oppitunnit välituntien tauottaessa hetkellisesti istumista. 
Omassa luokassani aamut aloitetaan reippaalla hyvän huomenen toivotuksella seisoen. Ja kun yleensä opettaja pyytää lapsia istumaan, meillä todetaan, että saa jäädä myös seisomaan. Moni haluaa jäädä.
Luokassani on jo useamman vuoden aj…

Kirjastopalveluista ja lukemisesta

Minusta on ilmeisesti tullut jankuttaja. Jaksan toistaa lukemisesta kysymistä ja keskustella lukemisesta loputtomiin.

Vanhempaintapaamisestani ei pääse huoltaja pois ellei ole kattavasti määritellyt lapsen lukemista kotona ja myöskin sovittu toimenpiteistä, miten lukemista voidaan tarvittaessa tehostaa. Jankutus kannattaa, sillä sujuva lukeminen on ensiarvoisen tärkeä taito ei vain koulussa, vaan koko elämässä pärjäämisen kannalta.

Lukemaan oppii vain lukemalla ja sujuva lukeminen saavutetaan lukemalla paljon. Asia, josta kannattaa jankuttaa, sillä olen omin silmin nähnyt vuosien varrella, mitkä ovat lukevan lapsen vahvuudet. Lapsen kannustaminen lukemaan on satsaus hänen tulevaisuuteen. Kirjaimellisesti.


Ensiarvoisen tärkeää on, että lapsella on pääsy kirjastoon kirjojen ja lukemisen mahdollistavan aineiston äärelle. Kunnan tulee tarjota kirjastopalvelut helposti saatavasti lähikirjastoina ja kirjaston käytön tulee pysyä maksuttomana. Siten mahdollistetaan kaikille lapsille mahdolli…

Viimeinen kampanjapäivä ja kiitos!

Upea aurinkoinen viimeinen kampanjapäivä sujui iloisissa tunnelmissa. Aamu alkoi esitteiden jaolla jatkuen ihmisten tapaamisilla K-Supermarket Hirvensalon edustalla. Hirvensalosta matka jatkui keskustaan, jokirantaan ja kaupungintalon pihalle, jossa oli Kokoomuksen lättykestit. Tiimiä oli myös Yliopistonkadun vaalimökillä sekä mainosten jaossa. Illalla vielä jaoimme viimeiset mainokset.

Paljon kohtaamisia, ihmisten kuulemista. Se on tässä kampanja-ajassa ollut parasta. Kuunteleminen.
Puheenjohtaja Petteri Orpo saapui vielä tsemppaamaan meitä keskustaan. Onnea on kun puolueella on hyvä puheenjohtaja. Petterille iso kiitos!


Ike kävi myös tervehtimässä.


Kuvassa tiimiäni, ihana Rita on upeasti huolehtinut päivystyksestä Yliopistonkadun vaalimökillä.

Kiitollisella mielellä kuluneesta keväästä ja kaikista hyvistä kohtaamisista ja ihmisistä, jotka ovat pyyteettömästi käyttäneet omaa vapaa-aikaansa tehden vaalityötäni. Koen olevani onnekas ja etuoikeutettu. Lupaan käyttää saamaani luottamus…