Siirry pääsisältöön

Kesämurheita koulumaailmasta

Koulumaailmasta Turussa kuuluu kummia. Nyt kesällä ollaan nopealla tahdilla valmistelemassa koulupsykologien siirtoa sivistystoimen alaisuudesta hyvinvointitoimialalle. Siirtoa on perusteltu uudella oppilashuoltolailla. Käytännössä tällaisessa siirrossa koulu menettää psykologinsa terveystoimelle.

Kaupungin painiessa omaa painiaan kasvavien kulujen ja säästökohteiden listan kanssa on ymmärrettävää, että vaikeitakin päätöksiä joudutaan tekemään. Kuitenkin se, että tullaan olennaisesti heikentämään perheiden, lasten ja koululaisten hyvinvointia tekemällä näin turhia ja tarpeettomia päätöksiä, ei ole hyväksyttävää.

Todellisuudessa lainsädäntö korostaakin sitä, että koulupsykologien tulee olla koulussa, samassa paikassa asiakkaiden kanssa. Koulussa tapahtuva työskentely mahdollistaa nopean puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn tekemisen ennenkuin ongelmat pääsevat pahaksi. Jo varhainhan on ymmärretty yksinkertainen tosiasia, että tulipalojen sammuttaminen ja jälkihoito on paljon kalliimpaa kuin niiden ennaltaehkäisy. Mihin tämä on unohtunut?

Lähikouluperiaatteen mukaisesti erityistä tukea tarvitsevia oppilaita käy omaa lähikouluaan alati kasvava lukumäärä. Tämä sinänsä kaunis periaate, oppilaan oikeus omaan lähikouluunsa, kasvattaa myös koulupsykologipalvelujen kysyntää. Koulupsykologien siirrolla tehdään palvelujen saatavuus huomattavasti heikommaksi.  

Koulussa tähän asti oppilaat ovat päässeet vastaanotolle ilman välikäsiä ja lähetteitä. Kyseessä on ollut hyvin kustannustehokas ja nykyaikaisesti toimiva yksikkö painotuksenaan ennaltaehkäisy oppilaan omassa toimintaympäristössä. Miten tällainen toimii hyvinvointitoimialalla, jossa potilaan sairauden hoito on tärkein asia ja kaikkialle vaaditaan lähete ja lausunto?
 
Koulussa työskentelevien on järkevää olla samassa hallintokunnassa muitten lähimpien työtovereiden, eli opettajien ja koulukuraattorien kanssa. Tällainen lähellä tapahtuva työskentely yksinkertaistaa ja helpottaa asioita, myös asiakkaan, eli lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta.

Tällainen hallintomalli on todettu hyväksi ja toimivaksi maanlaajuisesti Suomessa kunnan koosta riippumatta. Kuntia, joissa koulupsykologit ovat terveystoimen alaisudessa, ei enää juurikaan ole, koska nykymalli on hyväksi havaittu ja hyvä kello kauas kuuluu, tässäkin asiassa. Toivottavasti Turussakin herätään asiaan ennenkuin on liian myöhäistä.
 

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Liikettä nivusiin

Liikunnan lisääminen arkeen on asia, josta ei voi liikaa puhua aikana, jolloin lapset ja aikuiset liikkuvat arjessa yhä vähemmän. Urheiluseuroissa liikkuminen ohjatun liikunnan parissa on kasvamaan päin, mutta drop out-ikä on alenemassa ja vallalla on istumisen kulttuuri. Istumme yli puolet valveillaoloajasta. 
Vähäisen liikkeen vaikutukset kansanterveyteen ovat huomattavat. Terveytemme vaatii liikkeen lisäämistä ja toimenpiteitä istumisen vähentämiseksi olisi saatava aikaan kaikilla tasoilla. 
Toimintakulttuurien muutokset ovat monesti hitaita, mutta mahdollisia ja vaativat toteutuakseen päätöksiä ja tahtotilaa asian korjaamiseksi. 
Kouluissa on kautta aikojen istuttu lähes paikoillaan kaikki oppitunnit välituntien tauottaessa hetkellisesti istumista. 
Omassa luokassani aamut aloitetaan reippaalla hyvän huomenen toivotuksella seisoen. Ja kun yleensä opettaja pyytää lapsia istumaan, meillä todetaan, että saa jäädä myös seisomaan. Moni haluaa jäädä.
Luokassani on jo useamman vuoden aj…

Kirjastopalveluista ja lukemisesta

Minusta on ilmeisesti tullut jankuttaja. Jaksan toistaa lukemisesta kysymistä ja keskustella lukemisesta loputtomiin.

Vanhempaintapaamisestani ei pääse huoltaja pois ellei ole kattavasti määritellyt lapsen lukemista kotona ja myöskin sovittu toimenpiteistä, miten lukemista voidaan tarvittaessa tehostaa. Jankutus kannattaa, sillä sujuva lukeminen on ensiarvoisen tärkeä taito ei vain koulussa, vaan koko elämässä pärjäämisen kannalta.

Lukemaan oppii vain lukemalla ja sujuva lukeminen saavutetaan lukemalla paljon. Asia, josta kannattaa jankuttaa, sillä olen omin silmin nähnyt vuosien varrella, mitkä ovat lukevan lapsen vahvuudet. Lapsen kannustaminen lukemaan on satsaus hänen tulevaisuuteen. Kirjaimellisesti.


Ensiarvoisen tärkeää on, että lapsella on pääsy kirjastoon kirjojen ja lukemisen mahdollistavan aineiston äärelle. Kunnan tulee tarjota kirjastopalvelut helposti saatavasti lähikirjastoina ja kirjaston käytön tulee pysyä maksuttomana. Siten mahdollistetaan kaikille lapsille mahdolli…

Viimeinen kampanjapäivä ja kiitos!

Upea aurinkoinen viimeinen kampanjapäivä sujui iloisissa tunnelmissa. Aamu alkoi esitteiden jaolla jatkuen ihmisten tapaamisilla K-Supermarket Hirvensalon edustalla. Hirvensalosta matka jatkui keskustaan, jokirantaan ja kaupungintalon pihalle, jossa oli Kokoomuksen lättykestit. Tiimiä oli myös Yliopistonkadun vaalimökillä sekä mainosten jaossa. Illalla vielä jaoimme viimeiset mainokset.

Paljon kohtaamisia, ihmisten kuulemista. Se on tässä kampanja-ajassa ollut parasta. Kuunteleminen.
Puheenjohtaja Petteri Orpo saapui vielä tsemppaamaan meitä keskustaan. Onnea on kun puolueella on hyvä puheenjohtaja. Petterille iso kiitos!


Ike kävi myös tervehtimässä.


Kuvassa tiimiäni, ihana Rita on upeasti huolehtinut päivystyksestä Yliopistonkadun vaalimökillä.

Kiitollisella mielellä kuluneesta keväästä ja kaikista hyvistä kohtaamisista ja ihmisistä, jotka ovat pyyteettömästi käyttäneet omaa vapaa-aikaansa tehden vaalityötäni. Koen olevani onnekas ja etuoikeutettu. Lupaan käyttää saamaani luottamus…