Siirry pääsisältöön

Koulukiusaamisen ehkäisemiseksi resursseja ennaltaehkäisyyn


Erimielisyydet kuuluvat elämään. Kiusaamisesta puhutaan, kun sama oppilas toistuvasti joutuu kiusaamisen kohteeksi. Koulukiusaaminen ei ole uusi ilmiö, mutta internet ja sosiaalinen media ovat kuitenkin tuoneet uudenlaisia muotoja perinteisen kasvokkain tapahtuvan kiusaamisen rinnalle. Kiusaaminen on kouluissa valitettavasti yhä kovin yleistä ja asiasta on syytä olla huolissaan. Kiusaamisen suhteen tulee kouluissa olla nollatoleranssi.
 
Vuodesta 2003 alkaen on lainsäädäntömme ollut turvaamassa oppilaan oikeutta turvalliseen oppimis- ja opiskeluympäristöön.
Yhteiskunnan tilanne ja epävarmuus tulevasta sekä taloudellisten resurssien niukkeneminen ja ryhmäkokojen kasvu tuovat haasteita kouluihin ja voivat omalta osaltaan olla mahdollistamassa kiusaamista. Kiusatulle lapselle koulukiusaamisesta jää elinikäiset muistot, jopa vauriot. Kiusaaminen on aina lapselle henkilökohtainen tragedia.
 
Koulukiusaamiseen tulee ottaa kaikkien koulun aikuisten toimesta ehdottoman kielteinen kanta ja sen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen pitää olla kouluissa riittävät valmiudet. Myös tietoon tulleet kiusaamistapaukset tulee selvittää ja seurannan tulee olla kunnossa.
 
Kouluille jaettavissa resursseissa tulee huomioida riittävästi kiusaamisen ennaltaehkäisyyn vaikuttavat tekijät sekä kiusaamiseen puuttumisen, selvittämisen ja hoidon kustannusten että kiusatun oppilaan jälkihoidon osalta. Ennaltaehkäisy on aina yhteiskunnalle kannattavampaa ja kustannustehokkaampaa kuin itse kiusaamisen aiheuttamien traumojen hoito.
 

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Liikettä nivusiin

Liikunnan lisääminen arkeen on asia, josta ei voi liikaa puhua aikana, jolloin lapset ja aikuiset liikkuvat arjessa yhä vähemmän. Urheiluseuroissa liikkuminen ohjatun liikunnan parissa on kasvamaan päin, mutta drop out-ikä on alenemassa ja vallalla on istumisen kulttuuri. Istumme yli puolet valveillaoloajasta. 
Vähäisen liikkeen vaikutukset kansanterveyteen ovat huomattavat. Terveytemme vaatii liikkeen lisäämistä ja toimenpiteitä istumisen vähentämiseksi olisi saatava aikaan kaikilla tasoilla. 
Toimintakulttuurien muutokset ovat monesti hitaita, mutta mahdollisia ja vaativat toteutuakseen päätöksiä ja tahtotilaa asian korjaamiseksi. 
Kouluissa on kautta aikojen istuttu lähes paikoillaan kaikki oppitunnit välituntien tauottaessa hetkellisesti istumista. 
Omassa luokassani aamut aloitetaan reippaalla hyvän huomenen toivotuksella seisoen. Ja kun yleensä opettaja pyytää lapsia istumaan, meillä todetaan, että saa jäädä myös seisomaan. Moni haluaa jäädä.
Luokassani on jo useamman vuoden aj…

Kirjastopalveluista ja lukemisesta

Minusta on ilmeisesti tullut jankuttaja. Jaksan toistaa lukemisesta kysymistä ja keskustella lukemisesta loputtomiin.

Vanhempaintapaamisestani ei pääse huoltaja pois ellei ole kattavasti määritellyt lapsen lukemista kotona ja myöskin sovittu toimenpiteistä, miten lukemista voidaan tarvittaessa tehostaa. Jankutus kannattaa, sillä sujuva lukeminen on ensiarvoisen tärkeä taito ei vain koulussa, vaan koko elämässä pärjäämisen kannalta.

Lukemaan oppii vain lukemalla ja sujuva lukeminen saavutetaan lukemalla paljon. Asia, josta kannattaa jankuttaa, sillä olen omin silmin nähnyt vuosien varrella, mitkä ovat lukevan lapsen vahvuudet. Lapsen kannustaminen lukemaan on satsaus hänen tulevaisuuteen. Kirjaimellisesti.


Ensiarvoisen tärkeää on, että lapsella on pääsy kirjastoon kirjojen ja lukemisen mahdollistavan aineiston äärelle. Kunnan tulee tarjota kirjastopalvelut helposti saatavasti lähikirjastoina ja kirjaston käytön tulee pysyä maksuttomana. Siten mahdollistetaan kaikille lapsille mahdolli…

Viimeinen kampanjapäivä ja kiitos!

Upea aurinkoinen viimeinen kampanjapäivä sujui iloisissa tunnelmissa. Aamu alkoi esitteiden jaolla jatkuen ihmisten tapaamisilla K-Supermarket Hirvensalon edustalla. Hirvensalosta matka jatkui keskustaan, jokirantaan ja kaupungintalon pihalle, jossa oli Kokoomuksen lättykestit. Tiimiä oli myös Yliopistonkadun vaalimökillä sekä mainosten jaossa. Illalla vielä jaoimme viimeiset mainokset.

Paljon kohtaamisia, ihmisten kuulemista. Se on tässä kampanja-ajassa ollut parasta. Kuunteleminen.
Puheenjohtaja Petteri Orpo saapui vielä tsemppaamaan meitä keskustaan. Onnea on kun puolueella on hyvä puheenjohtaja. Petterille iso kiitos!


Ike kävi myös tervehtimässä.


Kuvassa tiimiäni, ihana Rita on upeasti huolehtinut päivystyksestä Yliopistonkadun vaalimökillä.

Kiitollisella mielellä kuluneesta keväästä ja kaikista hyvistä kohtaamisista ja ihmisistä, jotka ovat pyyteettömästi käyttäneet omaa vapaa-aikaansa tehden vaalityötäni. Koen olevani onnekas ja etuoikeutettu. Lupaan käyttää saamaani luottamus…