Siirry pääsisältöön

Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta

Hallitus rajasi elokuussa voimaan astuvassa laissa lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden 20 tuntiin viikossa, mikäli vanhemmat eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti.

Tällä hetkellä lapsella on lakisääteinen oikeus saada kunnan järjestämää päivähoitoa täysipäiväisesti riippumatta siitä, missä ja miten vanhemmat päivänsä viettävät. Onkin täysin kohtuullista, että lapsen molempien vanhempien ollessa päätoimisesti kotona lapsenkin paikka on kotona.  Ei voida ajatella, että on yhteiskunnan tehtävä verovaroin kustantaa lasten kasvatus. Kasvatusvelvollisuus kuuluu edelleen ja toivottavasti aina jatkossakin vanhemmille, ei yhteiskunnalle. 

Päivähoito-oikeuden rajaaminen 20 viikkotuntiin riittää esim. työttömän vanhemman työnhakuun.   Asia erikseen on sellaiset lapset, joiden kotiolosuhteiden vuoksi on tärkeää päästä  ammattikasvattajien hoidettavaksi.

Kunnissa pohditaan tällä hetkellä, miten syksyllä toimitaan. Rajataanko päivähoito-oikeutta lain sallimalla tavalla, suurennetaanko ryhmäkokoja vai kasvatetaanko päivähoidon maksuja.

Ryhmäkokojen kasvattaminen on erittäin huono vaihtoehto. Laadukas varhaiskasvastus vaarantuu vakavasti liian suurissa ryhmissä ja haitat tulee maksettavaksi myöhemmin monenlaisina ongelmien hoidon kuluina.

Päivähoidon maksujen korotus on kohtuutonta, sillä korotus kohdistuisi nykyiselläänkin korkeat maksut maksavan työssäkäyvän keskiluokan maksuihin.

Ainoaksi vaihtoehdoksi siis jää subjektiivisen päivähoidon rajaaminen hallituksen esittämällä tavalla.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Liikettä nivusiin

Liikunnan lisääminen arkeen on asia, josta ei voi liikaa puhua aikana, jolloin lapset ja aikuiset liikkuvat arjessa yhä vähemmän. Urheiluseuroissa liikkuminen ohjatun liikunnan parissa on kasvamaan päin, mutta drop out-ikä on alenemassa ja vallalla on istumisen kulttuuri. Istumme yli puolet valveillaoloajasta. 
Vähäisen liikkeen vaikutukset kansanterveyteen ovat huomattavat. Terveytemme vaatii liikkeen lisäämistä ja toimenpiteitä istumisen vähentämiseksi olisi saatava aikaan kaikilla tasoilla. 
Toimintakulttuurien muutokset ovat monesti hitaita, mutta mahdollisia ja vaativat toteutuakseen päätöksiä ja tahtotilaa asian korjaamiseksi. 
Kouluissa on kautta aikojen istuttu lähes paikoillaan kaikki oppitunnit välituntien tauottaessa hetkellisesti istumista. 
Omassa luokassani aamut aloitetaan reippaalla hyvän huomenen toivotuksella seisoen. Ja kun yleensä opettaja pyytää lapsia istumaan, meillä todetaan, että saa jäädä myös seisomaan. Moni haluaa jäädä.
Luokassani on jo useamman vuoden aj…

Kirjastopalveluista ja lukemisesta

Minusta on ilmeisesti tullut jankuttaja. Jaksan toistaa lukemisesta kysymistä ja keskustella lukemisesta loputtomiin.

Vanhempaintapaamisestani ei pääse huoltaja pois ellei ole kattavasti määritellyt lapsen lukemista kotona ja myöskin sovittu toimenpiteistä, miten lukemista voidaan tarvittaessa tehostaa. Jankutus kannattaa, sillä sujuva lukeminen on ensiarvoisen tärkeä taito ei vain koulussa, vaan koko elämässä pärjäämisen kannalta.

Lukemaan oppii vain lukemalla ja sujuva lukeminen saavutetaan lukemalla paljon. Asia, josta kannattaa jankuttaa, sillä olen omin silmin nähnyt vuosien varrella, mitkä ovat lukevan lapsen vahvuudet. Lapsen kannustaminen lukemaan on satsaus hänen tulevaisuuteen. Kirjaimellisesti.


Ensiarvoisen tärkeää on, että lapsella on pääsy kirjastoon kirjojen ja lukemisen mahdollistavan aineiston äärelle. Kunnan tulee tarjota kirjastopalvelut helposti saatavasti lähikirjastoina ja kirjaston käytön tulee pysyä maksuttomana. Siten mahdollistetaan kaikille lapsille mahdolli…

Viimeinen kampanjapäivä ja kiitos!

Upea aurinkoinen viimeinen kampanjapäivä sujui iloisissa tunnelmissa. Aamu alkoi esitteiden jaolla jatkuen ihmisten tapaamisilla K-Supermarket Hirvensalon edustalla. Hirvensalosta matka jatkui keskustaan, jokirantaan ja kaupungintalon pihalle, jossa oli Kokoomuksen lättykestit. Tiimiä oli myös Yliopistonkadun vaalimökillä sekä mainosten jaossa. Illalla vielä jaoimme viimeiset mainokset.

Paljon kohtaamisia, ihmisten kuulemista. Se on tässä kampanja-ajassa ollut parasta. Kuunteleminen.
Puheenjohtaja Petteri Orpo saapui vielä tsemppaamaan meitä keskustaan. Onnea on kun puolueella on hyvä puheenjohtaja. Petterille iso kiitos!


Ike kävi myös tervehtimässä.


Kuvassa tiimiäni, ihana Rita on upeasti huolehtinut päivystyksestä Yliopistonkadun vaalimökillä.

Kiitollisella mielellä kuluneesta keväästä ja kaikista hyvistä kohtaamisista ja ihmisistä, jotka ovat pyyteettömästi käyttäneet omaa vapaa-aikaansa tehden vaalityötäni. Koen olevani onnekas ja etuoikeutettu. Lupaan käyttää saamaani luottamus…