Siirry pääsisältöön

Sote-uudistus ja koulumaailma

Sote-uudistuksen yhteydessä suunnitellaan koulupsykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisen siirtoa maakuntien vastuulle.

Käytännön koulutyössä koulupsykologien tulee olla koulussa, samassa paikassa asiakkaiden kanssa. Joustava koulussa tapahtuva työskentely mahdollistaa nopean puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn tekemisen jo ennen ongelmien kehittymistä huonompaan suuntaan.

Lähikouluperiaatteen mukaisesti erityistä tukea tarvitsevia oppilaita käy omaa lähikouluaan ja koulupsykologipalveluiden kysyntä on vuosien saatossa kasvanut.

Tällainen koulussa tapahtuva asiakkaan kohtaaminen on hyvin kustannustehokasta ja ennaltaehkäisevää. Toiminta on viety suoraan oppilaan omaan toimintaympäristöön. Oppilaat pääsevät nopeasti ja joustavasti vastaanotolle ja moniammatillinen yhteistyö koulun opetushenkilökunnan kanssa on sujuvaa. Nykymallinen peruskoulu vaatii palvelut lähelle, jotta yhteistyö on mahdollisimman laadukasta ja helposti saavutettavaa.

Palveluiden kehittämisen tulee olla jatkuvaa. Kuitenkin lasten ja perheiden palveluiden kehittämisessä tulee olla kirkkaana mielessä palveluiden parantaminen siten, että laatu entisestään nousee.

Moniammatillinen yhteistyö eri hallinnonalojen välillä on tärkeää. Näin on myös opetus- ja sosiaali- ja terveystoimen välillä.

Nykymalli ennaltaehkäisevänä palvelukokonaisuutena on todettu toimivaksi kuntien koosta riippumatta. Mikäli järjestämisvastuu muuttuu kunnilta maakunnille, on huoli, miten käy palvelujen saatavuuden kanssa. Koulupsykologin ja -kuraattorin palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita siellä, missä asiakkaatkin ovat. Sote-uudistuksessa tulee tarkasti huomioida, että näin on jatkossakin.








Tämän blogin suosituimmat tekstit

Liikettä nivusiin

Liikunnan lisääminen arkeen on asia, josta ei voi liikaa puhua aikana, jolloin lapset ja aikuiset liikkuvat arjessa yhä vähemmän. Urheiluseuroissa liikkuminen ohjatun liikunnan parissa on kasvamaan päin, mutta drop out-ikä on alenemassa ja vallalla on istumisen kulttuuri. Istumme yli puolet valveillaoloajasta. 
Vähäisen liikkeen vaikutukset kansanterveyteen ovat huomattavat. Terveytemme vaatii liikkeen lisäämistä ja toimenpiteitä istumisen vähentämiseksi olisi saatava aikaan kaikilla tasoilla. 
Toimintakulttuurien muutokset ovat monesti hitaita, mutta mahdollisia ja vaativat toteutuakseen päätöksiä ja tahtotilaa asian korjaamiseksi. 
Kouluissa on kautta aikojen istuttu lähes paikoillaan kaikki oppitunnit välituntien tauottaessa hetkellisesti istumista. 
Omassa luokassani aamut aloitetaan reippaalla hyvän huomenen toivotuksella seisoen. Ja kun yleensä opettaja pyytää lapsia istumaan, meillä todetaan, että saa jäädä myös seisomaan. Moni haluaa jäädä.
Luokassani on jo useamman vuoden aj…

Kirjastopalveluista ja lukemisesta

Minusta on ilmeisesti tullut jankuttaja. Jaksan toistaa lukemisesta kysymistä ja keskustella lukemisesta loputtomiin.

Vanhempaintapaamisestani ei pääse huoltaja pois ellei ole kattavasti määritellyt lapsen lukemista kotona ja myöskin sovittu toimenpiteistä, miten lukemista voidaan tarvittaessa tehostaa. Jankutus kannattaa, sillä sujuva lukeminen on ensiarvoisen tärkeä taito ei vain koulussa, vaan koko elämässä pärjäämisen kannalta.

Lukemaan oppii vain lukemalla ja sujuva lukeminen saavutetaan lukemalla paljon. Asia, josta kannattaa jankuttaa, sillä olen omin silmin nähnyt vuosien varrella, mitkä ovat lukevan lapsen vahvuudet. Lapsen kannustaminen lukemaan on satsaus hänen tulevaisuuteen. Kirjaimellisesti.


Ensiarvoisen tärkeää on, että lapsella on pääsy kirjastoon kirjojen ja lukemisen mahdollistavan aineiston äärelle. Kunnan tulee tarjota kirjastopalvelut helposti saatavasti lähikirjastoina ja kirjaston käytön tulee pysyä maksuttomana. Siten mahdollistetaan kaikille lapsille mahdolli…

Viimeinen kampanjapäivä ja kiitos!

Upea aurinkoinen viimeinen kampanjapäivä sujui iloisissa tunnelmissa. Aamu alkoi esitteiden jaolla jatkuen ihmisten tapaamisilla K-Supermarket Hirvensalon edustalla. Hirvensalosta matka jatkui keskustaan, jokirantaan ja kaupungintalon pihalle, jossa oli Kokoomuksen lättykestit. Tiimiä oli myös Yliopistonkadun vaalimökillä sekä mainosten jaossa. Illalla vielä jaoimme viimeiset mainokset.

Paljon kohtaamisia, ihmisten kuulemista. Se on tässä kampanja-ajassa ollut parasta. Kuunteleminen.




Puheenjohtaja Petteri Orpo saapui vielä tsemppaamaan meitä keskustaan. Onnea on kun puolueella on hyvä puheenjohtaja. Petterille iso kiitos!


Ike kävi myös tervehtimässä.


Kuvassa tiimiäni, ihana Rita on upeasti huolehtinut päivystyksestä Yliopistonkadun vaalimökillä.

Kiitollisella mielellä kuluneesta keväästä ja kaikista hyvistä kohtaamisista ja ihmisistä, jotka ovat pyyteettömästi käyttäneet omaa vapaa-aikaansa tehden vaalityötäni. Koen olevani onnekas ja etuoikeutettu. Lupaan käyttää saamaani luottamus…