Siirry pääsisältöön

Sivistyksestä kunnan päätehtävä

Sote-palvelut siirtyvät pois kunnista ja jäljelle jää koulutus, varhaiskasvatus ja vapaa-ajan palvelut. Kevään 2017 vaalit ovatkin siis sivistysvaalit. Kuntien ykköstehtävä on jatkossa opetuksen ja sivistyksen tarjoaminen kunnissa, sillä sote-uudistuksen jälkeen yli puolet kuntien tehtävistä on koulutus-, varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluiden tuottamista.

Päätökset siitä, leikataanko opetuksesta vaiko tarjotaanko laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta, tehdään kunnissa. Voidaankin siis sanoa, että koulutuksen tulevaisuuden ratkaisee kuntavaalit. Kuntiin tarvitaan päättäjiksi ihmisiä, jotka oikeasti tietävät, mistä ollaan päättämässä. Ei ole aivan sama, ketä äänestetään.  Olemme näissä vaaleissa ratkaisemassa koulutuksen suuntaa tulevaisuuden Turussa.

Olen kasvatustieteen maisterina ja luokanopettajana seurannut päätöksenteon vaikutuksia ruohonjuuritasolla koulussa, enkä ole ollenkaan vakuuttunut sitä, että päättäjät ymmärtävät koulutuspäätösten seuraukset käytännössä. Siksi olen ehdolla.
Laadukkaat koulutuspalvelut ovat kunnan elinvoimaisuuden kannalta merkittävä asia. Paikkakunnalla asuvat ja sinne muuttavat koulutuspalveluiden käyttäjät, opiskelijat sekä lapsiperheet tuovat kuntaan veroeurojen lisäksi asiakkaita yrityksiin ja sitä kautta vahvistavat alueen elinkeinorakennetta. Laadukkaita koulutuspalveluja käyttävät myös seniorit sekä aikuiset. Voidaankin sanoa, että koulutuspalvelut koskevat kaikkia kuntalaisia ikään katsomatta.

Esimerkiksi taiteen perusopetuksen koulutustarjonnassa on todella suuria eroja palveluja tarjoavien kuntien välillä. Valtio ei ole leikannut taiteen perusopetuksen rahoja, mutta kunnat saattavat käyttää rahat muuhun, koska rahoja ei ole korvamerkitty. Tällainen rahojen käyttö nostaa esim. lukukausimaksuja ja kaventaa opetuksen tarjontaa. Tässä on kuntapäättäjällä tärkeä rooli. Ymmärtää mistä puhutaan ja päätetään. On helppoa hyväksyä virkamiehen esitys, jos ei ymmärrä päätöksen todellisia seurauksia.

Perusopetuksen tehtävä on mahdollistaa oppilaiden välinen tasa-arvo riippumatta siitä, missä kunnassa asuu. Kuitenkin erot kuntien välillä ovat valtavat. Tasa-arvon toteutuminen vaatii kaikkialla nykyistä pienempiä ryhmiä opiskeluun, sekä nykyistä enemmän mahdollisuutta erityisopetukseen ja riittäviä tuntimääriä.

Monesti unohtuu päätöksenteossa se lapsi. Hänellä on oikeus tukeen, jota juuri hänen oppiminen vaatii. Vallalla ollut suuntaus lopettaa erityisluokkia ja siirtää lapset yleisopetuksen piiriin omaan lähikouluunsa on kasvattanut tukitoimenpiteiden tarvetta huomattavasti. Erityiskoulussa saatu tuki ei ole enää mahdollista yleisopetuksen koulussa ja tuen määrä on tietenkin romahtanut. Toisaalta taas luokassa olevat muut yleisopetuksen oppilaat tarvitsevat myös tukea kukin oman henkilökohtaisen opinpolkunsa turvaamiseksi. Eriyttää tulee myös ylöspäin!

Kunnissa tulee olla jatkossakin pienia luokkia ja erityiskouluja. Aina oppiminen ei ole mahdollista omassa lähikoulussa. Näin on aina ollut ja toivottavasti jatkossakin tulee olemaan.

Tehdään yhdessä Turusta tulevaisuuden sivistyskunta.


Tämän blogin suosituimmat tekstit

Liikettä nivusiin

Liikunnan lisääminen arkeen on asia, josta ei voi liikaa puhua aikana, jolloin lapset ja aikuiset liikkuvat arjessa yhä vähemmän. Urheiluseuroissa liikkuminen ohjatun liikunnan parissa on kasvamaan päin, mutta drop out-ikä on alenemassa ja vallalla on istumisen kulttuuri. Istumme yli puolet valveillaoloajasta. 
Vähäisen liikkeen vaikutukset kansanterveyteen ovat huomattavat. Terveytemme vaatii liikkeen lisäämistä ja toimenpiteitä istumisen vähentämiseksi olisi saatava aikaan kaikilla tasoilla. 
Toimintakulttuurien muutokset ovat monesti hitaita, mutta mahdollisia ja vaativat toteutuakseen päätöksiä ja tahtotilaa asian korjaamiseksi. 
Kouluissa on kautta aikojen istuttu lähes paikoillaan kaikki oppitunnit välituntien tauottaessa hetkellisesti istumista. 
Omassa luokassani aamut aloitetaan reippaalla hyvän huomenen toivotuksella seisoen. Ja kun yleensä opettaja pyytää lapsia istumaan, meillä todetaan, että saa jäädä myös seisomaan. Moni haluaa jäädä.
Luokassani on jo useamman vuoden aj…

Kirjastopalveluista ja lukemisesta

Minusta on ilmeisesti tullut jankuttaja. Jaksan toistaa lukemisesta kysymistä ja keskustella lukemisesta loputtomiin.

Vanhempaintapaamisestani ei pääse huoltaja pois ellei ole kattavasti määritellyt lapsen lukemista kotona ja myöskin sovittu toimenpiteistä, miten lukemista voidaan tarvittaessa tehostaa. Jankutus kannattaa, sillä sujuva lukeminen on ensiarvoisen tärkeä taito ei vain koulussa, vaan koko elämässä pärjäämisen kannalta.

Lukemaan oppii vain lukemalla ja sujuva lukeminen saavutetaan lukemalla paljon. Asia, josta kannattaa jankuttaa, sillä olen omin silmin nähnyt vuosien varrella, mitkä ovat lukevan lapsen vahvuudet. Lapsen kannustaminen lukemaan on satsaus hänen tulevaisuuteen. Kirjaimellisesti.


Ensiarvoisen tärkeää on, että lapsella on pääsy kirjastoon kirjojen ja lukemisen mahdollistavan aineiston äärelle. Kunnan tulee tarjota kirjastopalvelut helposti saatavasti lähikirjastoina ja kirjaston käytön tulee pysyä maksuttomana. Siten mahdollistetaan kaikille lapsille mahdolli…

Viimeinen kampanjapäivä ja kiitos!

Upea aurinkoinen viimeinen kampanjapäivä sujui iloisissa tunnelmissa. Aamu alkoi esitteiden jaolla jatkuen ihmisten tapaamisilla K-Supermarket Hirvensalon edustalla. Hirvensalosta matka jatkui keskustaan, jokirantaan ja kaupungintalon pihalle, jossa oli Kokoomuksen lättykestit. Tiimiä oli myös Yliopistonkadun vaalimökillä sekä mainosten jaossa. Illalla vielä jaoimme viimeiset mainokset.

Paljon kohtaamisia, ihmisten kuulemista. Se on tässä kampanja-ajassa ollut parasta. Kuunteleminen.
Puheenjohtaja Petteri Orpo saapui vielä tsemppaamaan meitä keskustaan. Onnea on kun puolueella on hyvä puheenjohtaja. Petterille iso kiitos!


Ike kävi myös tervehtimässä.


Kuvassa tiimiäni, ihana Rita on upeasti huolehtinut päivystyksestä Yliopistonkadun vaalimökillä.

Kiitollisella mielellä kuluneesta keväästä ja kaikista hyvistä kohtaamisista ja ihmisistä, jotka ovat pyyteettömästi käyttäneet omaa vapaa-aikaansa tehden vaalityötäni. Koen olevani onnekas ja etuoikeutettu. Lupaan käyttää saamaani luottamus…