Siirry pääsisältöön

Tasa-arvon ja Minna Canthin päivänä

Maailmalta kantautuneet uutiset naisten oikeuksien heikennyksistä ei voi olla aiheuttamatta valtavaa huolta siitä, mihin olemme ihmisinä ja kansakuntina matkalla. Onko todella niin, että 2000-luvulla moni kehittynyt maa ottaa takapakkia aikana, jolloin suunnan pitäisi olla täysin päinvastainen? 

On syytä muistaa, että tasa-arvoon on myös Euroopassa matkaa, vaikka jo monessa asiassa pitkällä ollaankin verrattuna moneen muuhun maanosaan. Tasa-arvon edistäminen on keskeinen hyvinvointiyhteiskunnan perusperiaate. Tasa-arvoinen maailma kuuluu kaikille globaalisti ja sen eteen on aktiivisesti työskenneltävä. 

Siksi onkin käsittämätöntä, miten edelleen Euroopassakin keskustellaan esimerkiksi turvallisen abortin ja ehkäisyvälineiden saatavuudesta. Näiden oikeuksien osalta ollaan menty kehityksessä taaksepäin, ja siksi on tärkeää pitää asiasta keskustelua yllä entistäkin enemmän, jotta rahoitusta kohdennetaan myös näihin äärettömän tärkeisiin kohteisiin. Niiden rahoitus on vielä suuremmassa roolissa, kun perinteisiä vastuunkantajia putoaa pois. 

Trumpin satojen miljoonien leikkaukset järjestöiltä haastaa myös Suomen valtion toimimaan entistä pontevammin maailmalla naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta. Suomi ottikin jo ripeästi kantaa leikkauksiin kasvattamalla omaa tukeaan kolminkertaiseksi naisten ja tyttöjen oikeuksia puolustaville järjestöille. 

Tehtävää on vielä myös meillä Suomessa. Naisen euro on yhä miesten euroa pienempi. Naisten korkeampi koulutus ei juurikaan näy palkassa vaan miehen palkka on samasta työstä usein naisia korkeampi. Tekniikan alojen koulutuksessa naisopiskelijoiden määrä on huomattavasti miehiä pienempi. Naisten ja tyttöjen koskemattomuuden puolesta on väsymättömästi tehtävä työtä muuttuvassa maailmassa, jossa kulttuurit kohtaavat toisensa. Tyttöjen ja naisten oikeus koskemattomuuteen on itsestään selvä asia, joka tulee opettaa globaalisti kaikille niin Suomessa kuin muualla. 

Naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä ja hoivataakka kasautuu yleensä naisille, ensin omien lasten ja sittemmin omien vanhempien hoitamisen muodossa. Tämän seurauksena naisen eläke jää miehiä pienemmäksi.

Tasa-arvo tulee ottaa huomioon päätöksenteossa nykyistä paremmin. Sukupuolivaikutusten selvittäminen auttaa kohdentamaan toiminnan oikeanlaisiin tarpeisiin. Samalla paranee toiminnan laatu ja kustannustehokkuus, kun sukupuolen sijaan tekemistä määrittää oikea osaaminen. Sukupuolivaikutusten arviointi jää kuitenkin valitettavan usein tekemättä ja tähän olisi syytä jatkossa kiinnittää paremmin huomiota.

Tasa-arvo on ihmisoikeusasia, ei mielipideasia. 


Tämän blogin suosituimmat tekstit

Liikettä nivusiin

Liikunnan lisääminen arkeen on asia, josta ei voi liikaa puhua aikana, jolloin lapset ja aikuiset liikkuvat arjessa yhä vähemmän. Urheiluseuroissa liikkuminen ohjatun liikunnan parissa on kasvamaan päin, mutta drop out-ikä on alenemassa ja vallalla on istumisen kulttuuri. Istumme yli puolet valveillaoloajasta. 
Vähäisen liikkeen vaikutukset kansanterveyteen ovat huomattavat. Terveytemme vaatii liikkeen lisäämistä ja toimenpiteitä istumisen vähentämiseksi olisi saatava aikaan kaikilla tasoilla. 
Toimintakulttuurien muutokset ovat monesti hitaita, mutta mahdollisia ja vaativat toteutuakseen päätöksiä ja tahtotilaa asian korjaamiseksi. 
Kouluissa on kautta aikojen istuttu lähes paikoillaan kaikki oppitunnit välituntien tauottaessa hetkellisesti istumista. 
Omassa luokassani aamut aloitetaan reippaalla hyvän huomenen toivotuksella seisoen. Ja kun yleensä opettaja pyytää lapsia istumaan, meillä todetaan, että saa jäädä myös seisomaan. Moni haluaa jäädä.
Luokassani on jo useamman vuoden aj…

Kirjastopalveluista ja lukemisesta

Minusta on ilmeisesti tullut jankuttaja. Jaksan toistaa lukemisesta kysymistä ja keskustella lukemisesta loputtomiin.

Vanhempaintapaamisestani ei pääse huoltaja pois ellei ole kattavasti määritellyt lapsen lukemista kotona ja myöskin sovittu toimenpiteistä, miten lukemista voidaan tarvittaessa tehostaa. Jankutus kannattaa, sillä sujuva lukeminen on ensiarvoisen tärkeä taito ei vain koulussa, vaan koko elämässä pärjäämisen kannalta.

Lukemaan oppii vain lukemalla ja sujuva lukeminen saavutetaan lukemalla paljon. Asia, josta kannattaa jankuttaa, sillä olen omin silmin nähnyt vuosien varrella, mitkä ovat lukevan lapsen vahvuudet. Lapsen kannustaminen lukemaan on satsaus hänen tulevaisuuteen. Kirjaimellisesti.


Ensiarvoisen tärkeää on, että lapsella on pääsy kirjastoon kirjojen ja lukemisen mahdollistavan aineiston äärelle. Kunnan tulee tarjota kirjastopalvelut helposti saatavasti lähikirjastoina ja kirjaston käytön tulee pysyä maksuttomana. Siten mahdollistetaan kaikille lapsille mahdolli…

Viimeinen kampanjapäivä ja kiitos!

Upea aurinkoinen viimeinen kampanjapäivä sujui iloisissa tunnelmissa. Aamu alkoi esitteiden jaolla jatkuen ihmisten tapaamisilla K-Supermarket Hirvensalon edustalla. Hirvensalosta matka jatkui keskustaan, jokirantaan ja kaupungintalon pihalle, jossa oli Kokoomuksen lättykestit. Tiimiä oli myös Yliopistonkadun vaalimökillä sekä mainosten jaossa. Illalla vielä jaoimme viimeiset mainokset.

Paljon kohtaamisia, ihmisten kuulemista. Se on tässä kampanja-ajassa ollut parasta. Kuunteleminen.
Puheenjohtaja Petteri Orpo saapui vielä tsemppaamaan meitä keskustaan. Onnea on kun puolueella on hyvä puheenjohtaja. Petterille iso kiitos!


Ike kävi myös tervehtimässä.


Kuvassa tiimiäni, ihana Rita on upeasti huolehtinut päivystyksestä Yliopistonkadun vaalimökillä.

Kiitollisella mielellä kuluneesta keväästä ja kaikista hyvistä kohtaamisista ja ihmisistä, jotka ovat pyyteettömästi käyttäneet omaa vapaa-aikaansa tehden vaalityötäni. Koen olevani onnekas ja etuoikeutettu. Lupaan käyttää saamaani luottamus…